CRACOW VASCULAR SUMMIT

2021

8th INTERNATIONAL MEETING FORPROGRESS
IN ENDOVASCULAR THERAPIES WEST MEETS EAST

6th MEETING OF POLISH FOREIGN VASCULAR SPECIALISTS

10 - 11 grudnia 2021 r.

Nowa formuła: ON-LINE

Aktualności

8 edycja Cracow Vascular Summit

10-11 grudnia 2021 roku.

Czytaj więcej

7 edycja konferencji Cracow Vascular Summit już za nami

Serdecznie dziękujemy naszych wykładowcom za niezwykle ciekawe wykłady…

Czytaj więcej

Zmiana terminu konferencji CVS

Nowy termin konferencji 4-5.12.2020 r,

Czytaj więcej

4 ciekawe sesje konferencji

Konferencja niestandardowo będzie się składać z 4 ciekawych sesji,

Czytaj więcej

Nowa strona CVS

Nowa strona konferencji już dostępna!

Czytaj więcej

Organizacji konferencji w formie zdalnej

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną została podjęta decyzja

Czytaj więcej

Cracow Vascular Summit

To międzynarodowa, interdyscyplinarna, dwudniowa konferencja poświęcona rozpoznawaniu i leczeniu chorób tętnic obwodowych. Prelegentami są specjaliści w zakresie chorób wewnątrznaczyniowych, w tym chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy interwencyjni, radiolodzy oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych zaangażowani
w leczenie pacjentów cierpiących na choroby tętnic obwodowych oraz choroby żylne.

Tematyka konferencji dotyczy w szczególności:

 • krytycznego niedokrwienia kończyn,
 • przewlekłych niedokrwień kończyn,
 • zabiegów w obrębie tętnic nerkowych, krezkowych i szyjnych.

Co roku odbywa się sesja poświęcona zabiegom żylnym oraz procedurze EVAR. Organizowane są transmisje satelitarne z sal hybrydowych, gdzie przeprowadzane są skomplikowane zabiegi na tętnicach obwodowych.

Celem konferencji jest przedstawienie najbardziej aktualnej wiedzy o najnowocześniejszych terapiach, a także o trwających i planowanych próbach klinicznych w zakresie zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Gośćmi konferencji są znakomici specjaliści z całego świata m. in.:

 • Niemiec

 • Włoch

 • Francji

 • Wielkie Brytanii

 • Szwajcarii

 • Izraela

 • Stanów Zjednoczonych

Program konferencji

13:00 – 13:05 Wprowadzenie
Wacław Kuczmik

Sesja - Nowe technologie w medycynie naczyniowej
13:05 - 13:55


Prowadzący:
Arkadiusz Jawień
Piotr Andziak
Wacław Kuczmik
Grzegorz Oszkinis
Mirosław Dziekiewicz
13:10 - 13:20 Arkadiusz Jawień (Bygdoszcz, Polska)
Nowy stent-graft z półki do leczenia TAAA - pierwsze doświadczenia
13:21 - 13:31 Wacław Kuczmik (Katowice, Polska)
Nowa generacja stent-graftów do TEVAR
Wykład sponsorowany przez firmę Medtronic
13:32 - 13:42 Laura Thompson (Wielka Brytania)
New Vascular Closure Device – Mynx Control
13:43 - 13:58 Włodzimierz Hendiger (Łódź, Polska)
W pełni operacyjne fantomy w kształceniu kadr medycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb chirurgii naczyniowej
13:59 - 14:05 Dyskusja

Sesja 1
14.05 -15.10


Prowadzący:
Piotr Andziak
Arkadiusz Jawień
Tomasz Zubilewicz
Wacław Kuczmik
Walerian Staszkiewicz
14:05 – 14:20 Krzysztof Kucia (Katowice, Polska)
„Wypalenie” zawodowe chirurgów
14:21 – 14:26 Dyskusja
14:27 – 14:42 Piotr Andziak (Warszawa, Polska)
Wskazania do leczenia angiochirurgicznego w czasie pandemii COVID-19
14:43 – 14:48 Dyskusja
14:49 – 14:59 Tomasz Zubilewicz (Lublin, Polska)
Stanowisko PTChN – terapia trombolityczna w chirurgii naczyniowej
15:00 – 15:05 Dyskusja
15:06 – 15:15 Przerwa

Sesja 2
15:15 – 16:30


Prowadzący:
Piotr Kasprzak
Wacław Kuczmik
Łukasz Dzieciuchowicz
Zbigniew Krasiński
Tomasz Urbanek
Grzegorz Madycki
15:15 – 15:25 Dariusz Stańczyk (Katowice, Polska)
Rozwarstwienie aorty standardy postępowania – ad 2020
15:26 – 15:36 Łukasz Dzieciuchowicz (Zielona Góra, Polska)
Trick or treat – czy cukierek może zapobiec powikłaniom po leczeniu wewnątrznaczyniowym rozwarstwienia aorty?
15:37 – 15:47 Artur Milnerowicz (Wrocław, Polska)
Wieloetapowa wewnątrznaczyniowa terapia rozwarstwień aorty
15:48 – 15:58 Maciej Dryjski (Buffalo, USA)
Simplified technique for paralel grafts in treatment of thoracoabdominal aortic aneurysm and dissection
15:59 – 16:09 Zbigniew Krasiński (Poznań, Polska)
CERAB – własne doświadczenia
16:10 – 16:20 Jacek Hobot, Grzegorz Oszkinis (Opole, Polska)
IBD po wcześniej implantowanym stent-grafcie rozwidlonym do aorty brzusznej
16:21 – 16:31 Dyskusja
16:32 – 16:40 Przerwa

Sesja 3 - Sesja interesujących przypadków
16:55 - 18:25

(prezentacja 5min + 3 min dyskusji)

Prowadzący:
Piotr Kasprzak
Wacław Kuczmik
Tomasz Jakimowicz
Arkadiusz Jawień
Andrzej Dorobisz
Walerian Staszkiewicz
Marek Maruszyński
Krzysztof Ziaja
16:40 – 16:48 Arkadiusz Krzemiński, Łukasz Dzieciuchowicz (Zielona Góra, Polska)
Jak wylądować w ewoluującym ostrym zespole aortalnym?
16:49 – 16:57 Marek Majewski (Paryż, Francja)
One case of dissection type B treated by laser made technique.
16:58 – 17:06 Jerzy Głowiński (Białystok, Polska)
Przeciek typu III leczony wszczepieniem nowego stentgraftu
17:07 – 17:15 Katarzyna Kościelna, Piotr Kasprzak, MIchał Buczek (Katowice, Polska/ Regensburg, Niemcy)
Przeciek I typu korygowany stent-graftem z 5 branch’ami
17:16 – 17:22 Jakub Żmudzki (Katowice, Polska)
Trudny przypadek rozwarstwienia aorty
17:23 – 17:31 Maciej Kubicz (Katowice, Polska)
Jatrogenne powikłanie uzyskania dostępu do żyły centralnej.
17:32 – 17:40 Maciej Jusko (Katowice, Polska)
Tętniak mykotyczny strategia leczenia
17:41 – 17:49 Michał Buczek (Katowice, Polska)
Pęknięty tętniak rzekomy łuku aorty
17:50 – 17:58 Maria Stec, Agata Suleja, Wiktoria Kuczmik (Katowice, Polska)
Rozwarstwiający tętniak piersiowo-brzuszny u chorego z chorobą Marfana
17:59 – 18:07 Agnieszka Święszek (Katowice, Polska)
Powikłania wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka piersiowo-brzusznego
18:08 – 18:16 Wojciech Zelawski
Tętniak arterie lusoria
18:17 – 18:25 Katarzyna Jama, Tomasz Jakimowicz (Warszawa, Polska)
Implantacja stentgraftu z odgałęzieniami po założeniu MFM do tętniaka piersiowo-brzusznego
18:26 – 18:35 Przerwa

Sesja 4
18:35 – 20:15

Prowadzący:
Piotr Kasprzak
Tomasz Jakimowicz
Arkadiusz Jawień
Zbigniew Gałązka
Grzegorz Oszkinis
Dariusz Janczak
18:35 – 18:50 Marek Deja (Katowice, Polska)
Rola kardiochirurgii w leczeniu rozwarstwień aorty (rozwarstwienie aorty wstępującej, łuku aorty i aorty zstępującej.
18:51 – 19:06 Tomasz Jakimowicz (Warszawa, Polska)
Stent-grafty z odgałęzieniami w leczeniu rozwarstwień łuku aorty.
19:07 – 19:22 Nicola Mangialardii (Rzym, Włochy)
Endovascular management of ascending aorta
19:23 – 19:33 Zbigniew Gałazka (Warszawa, Polska)
Nexus jako propozycja rozwiązania rozległych rozwarstwień aorty
19:34 – 19:47 Kyriakos Oikonomou, Karin Pfister (Regensburg, Niemcy)
FEVAR and BEVAR in chronic postdissection TAAA
19:48 – 19:55 Piotr Kasprzak (Regensburg, Niemcy)
Postdissection Aneurysm - BEVAR through the false lumen Video
19:56 – 20:03 Grzegorz Borowski (Lublin, Polska)
Niedokrwienie rdzenia kręgowego w przebiegu rozwarstwienia aorty i jego leczenia
20:03 – 20:15 Dyskusja

Sesja 5 - Sesja polonijna
17:30 – 19:10

Prowadzący:
Marek Majewski
Piotr Kasprzak
Maciej Dryjski
Wacław Kuczmik
17:30 – 17:35 Marek Majewski (Paryż, Francja)
Oficjalne powitanie
17:36 – 17:46 Marek Majewski (Paryż, Francja)
Physician-Modified Stent Grafts for complex aortic aneurysms
17:47 – 17:57 Piotr Kasprzak (Regensburg, Niemcy)
Endoleak 1A po EVAR - możliwości leczenia endowaskularnego
17:58 – 18:08 Maciej Dryjski (Buffalo, USA)
Foley catheter in elective EVAR: Is it necessary?
18:09 – 18:19 Igor Laskowski (Hawthorne, USA)
Wyniki leczenia tętniaków aorty z zastosowaniem stentów ZFEN w ośrodku
średniej wielkości oraz regionalne i krajowe trendy wykorzystania tej technologii w USA
18:20 – 18:30 Jarosław Nakonieczny (Niemcy)
Endovaskularne zaopatrzenie tętniaka zespolenia aortalnego blisko 30 lat po otwartym zabiegu aorty brzusznej
18:31 – 18:41 Ewa Święcka (Niemcy)
Tętniaki a. iliaca interna: metody leczenia i wyniki własne
18:42 – 18:52 Marek Garbowski (Perth, Australia)
Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej - 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania
18:39 – 18:49 Dyskusja

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że VII edycja Cracow Vascular Summit odbędzie się:

ON-LINE

MIEJSCE OBRAD:

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Adres:
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków, Polska

Collegium Novum to obecnie główny budynek administracyjny UJ. Mieści się tu siedziba rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekanaty wydziałów, kwestura, administracja, gabinety profesorskie i sale wykładowe.

Główny reprezentacyjny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego dysponuje czterema salami konferencyjnymi:

 • Aulą
  mieszczącą 200 osób
 • Salą nr 52
  mieszczącą 170 osób – dostępną poza rokiem akademickim
 • Salą nr 56
  mieszczącą 50 osób- dostępną poza rokiem akademickim
 • Salą nr 30
  mieszczącą 50 osób- dostępną poza rokiem akademickim

Konferencja odbywa się w Auli Collegium Novum, która jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najokazalsza sala w Collegium Novum znajduje się na pierwszym piętrze gmachu. Jest to wielkie prostokątne pomieszczenie nakryte belkowym stropem kasetonowym wspartym na kroksztynach. Spośród wyposażenia sali należy wymienić neogotyckie katedry rektorskie oraz znajdujące się na ścianach liczne portrety i obrazy. Wśród obrazów wyróżnić można m.in. dzieła Jana Matejki jak „Astronom Kopernik” oraz trzy portrety wyobrażające rektorów UJ: Józefa Dietla, Józefa Szujskiego oraz Stanisława Tarnowskiego.

Oprócz walorów estetycznych sala wyróżnia się profesjonalnym sprzętem konferencyjnym w tym wysokiej jakości projektorem, nagłośnieniem i ekranem.

Archwium

PARTNERZY

Patronat medialny:

SMiF (1)

ORGANIZATORZY

Cracow Vascular Summit

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. Wacław Kuczmik (Polska)

prof. Piotr Kasprzak (Niemcy)

prof. Maciej Dryjski (USA)

MEETING OF POLISH FOREIGN VASCULAR SPECIALISTS

dr Marek Majewski (Francja)

Organizator Logistyczny:

"CONVENTION + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" WARSAW SP. K.

ul. Jurajska 4/19
02-699 Warszawa